Aylar: Aralık 2019 (127)

Bunların dışında kalma helak olursun (2 ay önce)

“Ya öğrenen ol, ya öğreten ol; ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Bunların dışında kalma helak olursun.” (Mecmeu’z- Zevaid, c. 1, s. 122)

Suphi Görüntüleme (437) Hadis
O isterse (2 ay önce)

“O istemedikten sonra kavuşmaz, yan yana olsa da Leyla ile Mecnun; O istedikten sonra ise kavuşur, ister aldatsa Mecnun’u Leyla..”

Suphi Görüntüleme (395) Söz
Büyük günahların en büyüğü (2 ay önce)

Efendimiz (sas) “Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?” buyurarak ashabına şu günahları bildirdi: “Allah’a şirk koşmak! Anne-babaya kötü davranmak! Ela ve Kavlü’z-Zur ve Şehadetü’z-Zur!” (Buhari, Kitabü’ş-Şehadat, 10; Müslim, Kitabü’l-İman, 38; Tirmizi, Şehadat, 1)

Sahabe, Tabiin, Tebe-i Tabiin (2 ay önce)

İmran İbnu Huseyn radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir. İmran radıyallahu anh der ki: “Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç asır mı zikretti bilemiyorum.” bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahidlik istenmediği halde şahidlikte bulunurlar, onlar ihanet içindedirler, itimad olunmazlar. Nezirlerde (adak) bulunurlar, yerine getirmezler. Aralarında şişmanlık zuhûr eder.” Bir rivayette şu ziyade var: “Yemin taleb edilmeden yemin ederler.” Buhari, Şehadat 9, Fezailu’l-Ashab 1, Rikak 7, Eyman 27; Müslim, Fezailu’s-Sahabe, 214, (2535); Tirmizi, Fiten 45, (2222), Şehadat 4, (2303); Ebu Davud, Sünnet 10, (4657); Nesai, Eyman 29, (7, 17, 18).

Suphi Görüntüleme (405) Hadis
Her sesi taklit eden kuş (2 ay önce)

Lir kuşu, Menura cinsini oluşturan güzel renk desenlerine sahip iki kuş türünün ortak adı. Lir kuşu, büyük kahverengi sülüne benzer. Kanatları kırmızımsı ve kahverengi, gagası, bacakları ve ayakları siyahtır. Yetişkin erkek çok süslü bir kuyruğa sahiptir. Lir kuşu kuyruğunu gösterdiğinde lir şeklini alır.

Suphi Görüntüleme (528) İlginç bilgi Video
Emir Eri Zenci Musa (2 ay önce)

“Eşref Bey’in emir eri Zenci Musa, omuzundan arşa yükseldi Nebi İsa..” Mehmet Akif Ersoy

Suphi Görüntüleme (840) Söz
Aşk şiddetli muhabbettir (2 ay önce)

“Aşk, şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbuplara müteveccih olduğu vakit, ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır. Veyahut o mecazi mahbup, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için, baki bir mahbubu arattırır; aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap eder.” Bediüzzaman Said Nursi

Suphi Görüntüleme (995) Söz
Aşkını gizleyen şehittir (2 ay önce)

“Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehiddir.” (bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 6999-7000; Hakim, Hatib)

Suphi Görüntüleme (910) Hadis
1 2 3 13
 • Popüler Yazılar

 • Son Yorumlar

  • Arşivler

  • Kategoriler

  • Etiketler

  • Bloga e-posta ile abone ol

   Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

   Diğer 99 aboneye katılın

  • Çeviri