Kategori: Esmaül Hüsna (100)

Allah’ın en güzel isimleri..

Allah’ın 99 ismi (anlamlarıyla birlikte) (2 ay önce)
 1. Allah (cc): Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
 2. Er-Rahman: Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.
 3. Er-Rahim: Merhamet eden, bağışlayan.
 4. El-Melik: Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
 5. El-Kuddüs: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
 6. Es-Selam: Kullarını selamete çıkaran.
 7. El-Mümin: Gönüllerde iman ışığı uyandıran.
 8. El-Müheymin: Gözeten ve koruyan.
 9. El-Aziz: Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.
 10. El-Cebbar: İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
 11. El-Mütekebbir: Her şeyde büyüklüğünü gösteren.
 12. El-Halık: Her şeyi yoktan var eden.
 13. El-Bari: Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
 14. El-Musavvir: Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
 15. El-Gaffar: Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
 16. El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
 17. El-Vehhab: Çok fazla ihsan eden.
 18. Er-Rezzak: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
 19. El-Fettah: Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
 20. El-Alim: Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
 21. El-Kabıd: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
 22. El-Basıt: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
 23. El-Hafıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
 24. Er-Rafi: Yukarı kaldıran, yükselten.
 25. El-Muiz: İzzet verip ağırlayan.
 26. El-Muzil: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
 27. Es-Semi: Her şeyi işiten.
 28. El-Basir: Her şeyi gören.
 29. El-Hakem: Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.
 30. El-Adl: Son derece adaletli olan.
 31. El-Latif: İşlerin bütün inceliklerini bilen.
 32. El-Habir: Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
 33. El-Halim: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
 34. El-Azim: Pek azametli ve büyük olan.
 35. El-Gafur: Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
 36. Eş-Şekur: Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
 37. El-Aliyy: Çok yüce. Pek yüksek olan.
 38. El-Kebir: Büyüklüğünde hudut olmayan.
 39. El-Hafiz: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
 40. El-Mukit: Yaratılmış her şeyin azığını veren.
 41. El-Hasib: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
 42. El-Celil: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
 43. El-Kerim: Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
 44. Er-Rakib: Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.
 45. El-Mücib: Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
 46. El-Vasi: Lütfu bol olan.
 47. El-Hakim: Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
 48. El-Vedud: İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
 49. El-Mecid: Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.
 50. El-Bais: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
 51. Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
 52. El-Hakk: Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
 53. El-Vekil: İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
 54. El-Kaviyy: Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.
 55. El-Metin: Çok sağlam olan.
 56. El-Veliyy: İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
 57. El-Hamid: Her türlü hamd ve övgüye layık olan.
 58. El-Muhsi: İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
 59. El-Mübdi: Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
 60. El-Muid: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
 61. El-Muhyi: İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
 62. El-Mümit: Ölümü yaratan, öldüren.
 63. El-Hayy: Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
 64. El-Kayyum: Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.
 65. El-Vacid: İstediğini, istediği vakit bulan.
 66. El-Macid: Kadri büyük, keremi bol olan.
 67. El-Vahid: Tek olan.
 68. Es-Samed: Sığınacak tek dayanak olan.
 69. El-Kadir: Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kadir olan.
 70. El-Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
 71. El-Mukaddim: İstediğini ileri geçirip, öne alan.
 72. El-Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
 73. El-Evvel: Başlangıcı olmayan, ilk olan.
 74. El-ahir: Bitişi olmayan, son olan.
 75. Ez-Zahir: Açıkca bilinen, aşikar olan.
 76. El-Batın: Gizli olan.
 77. El-Vali: Her şeyi tek başına idare eden.
 78. El-Müteali: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan münezzeh olan.
 79. El-Berr: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
 80. Et-Tevvab: Tövbeleri kabul eden.
 81. El-Müntakim: Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
 82. El-Afüvv: Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
 83. Er-Rauf: Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
 84. Malikü’l-Mülk: Mülkün ebedi sahibi olan.
 85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkram: Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
 86. El-Muksıt: Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
 87. El-Cami: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
 88. El-Ganiyy: Çok zengin olan.
 89. El-Muğni: İstediğini zengin eden.
 90. El-Mani: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
 91. Ed-Dar: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
 92. En-Nafi: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
 93. En-Nur: Alemleri nurlandıran.
 94. El-Hadi: Hidayete ve doğru yola erdiren.
 95. El-Bedi: Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice alemler icad eden.
 96. El-Baki: Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
 97. El-Varis: Servetlerin gerçek sahibi olan.
 98. Er-Reşid: Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
 99. Es-Sabur: Çok sabırlı olan.
Suphi Görüntüleme (233) Esmaül Hüsna
Er-Rafi (3 ay önce)

Numarası: 24
Anlamı: "Yukarı kaldıran, yükselten."
Fazileti: "İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur."
Tekrar sayısı: 351

Suphi Görüntüleme (299) Esmaül Hüsna
El-Ganiyy (3 ay önce)

Numarası: 88
Anlamı: "Çok zengin olan."
Fazileti: "Büyük servet ve geniş rızık okunur."
Tekrar sayısı: 1060

Suphi Görüntüleme (315) Esmaül Hüsna
El-Fettah (3 ay önce)

Numarası: 19
Anlamı: "Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran."
Fazileti: "Maddi manevi hayırlar için okunur."
Tekrar sayısı: 489

Suphi Görüntüleme (356) Esmaül Hüsna
El-Alim (3 ay önce)

Numarası: 20
Anlamı: "Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan."
Fazileti: "İlim zenginliği için okunur."
Tekrar sayısı: 150

Suphi Görüntüleme (299) Esmaül Hüsna
El-Kabid (3 ay önce)

Numarası: 21
Anlamı: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
Fazileti: "Zalimin zülmünden kurtulmak için okunur."
Tekrar sayısı: 903

Suphi Görüntüleme (304) Esmaül Hüsna
El-Basit (3 ay önce)

Numarası: 22
Anlamı: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
Fazileti: "İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur."
Tekrar sayısı: 72

Suphi Görüntüleme (292) Esmaül Hüsna
El-Hafid (3 ay önce)

Numarası: 23
Anlamı: "Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan."
Fazileti: "Kötüden ve belalardan korunmak için okunur."
Tekrar sayısı: 1481

Suphi Görüntüleme (304) Esmaül Hüsna
El-Gafur (3 ay önce)

Numarası: 35
Anlamı: Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
Fazileti: Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.
Tekrar sayısı: 1286

Suphi Görüntüleme (154) Esmaül Hüsna
El-Musavvir (3 ay önce)

Numarası: 14
Anlamı: "Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden."
Fazileti: "Maksat ve merama ulaşmak için okunur."
Tekrar sayısı: 336

Suphi Görüntüleme (149) Esmaül Hüsna
1 2 3 10
 • Popüler Yazılar

 • Son Yorumlar

  • Arşivler

  • Kategoriler

  • Etiketler

  • Bloga e-posta ile abone ol

   Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

   Diğer 99 aboneye katılın

  • Çeviri