Kategori: Hadis (38)

Hz. Muhammed Nebinin (a.s.m) Hadisleri..

Merhamet etmeyene (2 hafta önce)

“Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.” (Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, Tirmizi, Birr 16)

Suphi Görüntüleme (947) Hadis
Ferah Köşkü (4 hafta önce)

“Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi Darü’l ferahtır. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.” Peygamber (asm)

Suphi Görüntüleme (1339) Hadis
Son sözü Kelime-i Tevhid olursa (1 ay önce)

“Kimin son sözü, ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ olursa, o kişi Cennete girer.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz 20/3116; Ahmed, V, 247; Hâkim, I, 503)

Suphi Görüntüleme (617) Hadis
Yediyüz misli sevap yazılır (1 ay önce)

Ebu Sa’id (radıyallahu anh) hazretleri der ki: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: “Bir kul İslam’a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de, -Allah affetmediği takdirde- bir günah yazılır.” Buhari (İman 31), Nesai, İman 10, (8, 105).

Suphi Görüntüleme (605) Hadis
Allah ona ateşi haram kılacaktır (1 ay önce)

Ubade İbnu’s-Samit el-Ensari (radıyallahu anh) hazretleri demiştir ki: “Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: “Kim Allah’tan başka ilah olmadığına Allah’ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed’in onun kulu ve Resûlu (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsa’nın da Allah’ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem’e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır.” Müslim’in bir başka rivayetinde şöyle buyrulmuştur: “Kim Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederse Allah ona ateşi haram kılacaktır.” Buhari, Enbiya 47; Müslim, İman 46, (28); Tirmizi, İman 17, (2640).

Suphi Görüntüleme (536) Hadis
Cennete girenler ve istemeyenler (1 ay önce)

“Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir” (Buhârî, İ’tisâm, 2)

Suphi Görüntüleme (371) Hadis
Dilediği şeyleri, başkasına da yapmalıdır (1 ay önce)

“Bir kimse Cehennemden kurtulup cennete girmeyi istiyorsa, Allah’a ve âhiret gününe imân etmiş olarak ölmelidir. Kendisine yapılmasını istediği şeyleri o da başkalarına yapmalıdır…” (Müslim, İmâre, 46; Nesâî, Bey’at, 25; İbn-i Mâce, Fiten, 9)

Suphi Görüntüleme (390) Hadis
Cennet, Dünyadan hayırlıdır (1 ay önce)

“Cennette yay kadar bir yer, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.” (Buhârî, Cihâd 5, 6, Bed’ü’l-halk 8, Rikak 51)

Suphi Görüntüleme (263) Hadis
Baksa yer ve gök aydınlanır (1 ay önce)

“Cennetlik hanımlardan biri yeryüzüne şöyle bir bakacak olsa, yer ile gök arasını aydınlatır!” (Buhârî, Rikâk 51)

Suphi Görüntüleme (226) Hadis
Siz Cennette ebedi yaşayacaksınız (1 ay önce)

“Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir: Siz cennette ebediyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz; hep sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaksınız; hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız; hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz.” (Müslim, Cennet, 22)

Suphi Görüntüleme (193) Hadis
1 2 3 4
 • Popüler Yazılar

 • Son Yorumlar

  • Arşivler

  • Kategoriler

  • Etiketler

  • Bloga e-posta ile abone ol

   Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

   Diğer 99 aboneye katılın

  • Çeviri